Koko kehon vyöhykeratahieronta (ent. Moderni vyöhyketerapia®) MVT

Hellävarainen hoitomuoto, joka sopii kaiken ikäisille sekä akuutteihin että kroonisiin vaivoihin. Erilaiset kehon kivut ja jumit yrittävät opastaa meitä kuuntelemaan itseämme ja huomaamaan, milloin toimimme itseämme vastaan. Kehoa, käsiä, jalkoja, päätä ja korvia hoidetaan tarpeen mukaan vyöhykeratahieronnalla ja painannalla. Hoitokohteina ovat esim. tuki-ja liikuntaelinten ongelmat, päänsärky ja migreeni, jännitys- ja stressioireet, unettomuus, erilaiset hormonaaliset häiriöt sekä vatsan ja suolistoalueen ongelmat.

RASKAUS-AIKA

Vyöhyketerapia sopii lääkkeettömäksi vaihtoehdoksi myös raskauden aikaisiin vaivoihin.  Raskauden aikaisen stressin lievittäminen ja omasta itsestään huolehtiminen auttaa jaksamaan ja valmistautumaan uutta tulokasta varten. Kun lapsi on valmis tulemaan maailmaan, synnytys saattaa käynnistyä hoitojen avulla helpommin.

Jalkavyöhyketerapia

Jalkojen vyöhyketerapeuttinen käsittely polviin asti painelun ja vyöhykeratahieronnan avulla. Jalkateriin heijastuvat kaikki kehon osat ja elimet, joten hoidolla voidaan stimuloida kehon kaikkia elimiä ja vaikuttaa niihin tasapainoittavasti. Rentouttava, elimistön fysiologiaa tasapainoittava ja vastustuskykyä lisäävä hoito kaiken ikäisille.

Tunnevyöhyketerapia® TVT (ent. Psykologinen vyöhyketerapia PVT)

Tunnevyöhyketerapia® on reaaliterapiaa. Siinä ei tehdä tulkintoja, vaan mahdollistetaan ihmiselle täysin itseohjautuvasti tapahtuva itseymmärrys ja itsetuntemus, mikä syntyy kehon tunne- ja elämänkaarimuistia vähitellen avaamalla ja jatkuu sen jälkeen ihmisen itsenäisenä tunne- ja identiteettipeilauksena. Ihminen alkaa muuttua kohdatessaan tunne-elämäänsä ja tunneperimäänsä. Hän alkaa nähdä oman itsensä ja ympäristönsä uudella tavalla. Tämän myötä myös hänen elämänsä ja maailmankuvansa muuttuvat. Myös ympäristö – läheiset, sukulaiset – alkavat yleensä reagoida niihin muutoksiin, joita henkilössä tapahtuu ja monesti alkavat itsekin kohdata itseään uudella tavalla.

Hoito on keho- ja tunneterapiaa, jossa keskeisessä asemassa on elämänkaareen perustuva tunneperimä ja tunnemuisti. Kehoa hoitamalla voidaan palauttaa mieleen tapahtumia ja tunteita, mitkä ovat vaikuttaneet elämäämme. Meihin siirtyy myös vanhempiemme ja isovanhempiemme tunneperimää, mikä vaikuttaa joka päiväisessä elämässämme eli ns. ohjaudumme tunneperimästämme käsin. Hoidoissa keskeistä on löytää itsensä, identiteettinsä ja itsenäisyytensä -> tiedän mistä tulen (juuret), tiedän kuka olen (identiteetti) ja mihin olen menossa (itsenäisyys, rajat). Tämä työstetään kehollisesti tunteiden prosessoinnin avulla tunneperimä huomioiden.

Ihmisen elämänkaari muodostuu elämän kaikista tapahtumista hedelmöityksestä nyt hetkeen. Elämän kaikki tapahtumat ovat varastoituneet kehon muistiin, josta ne voidaan nostaa uudelleen tietoisuuteen keho-tunneterapian avulla kohdattaviksi ja tunnetasolla käsiteltäviksi. Kun ihminen palautetaan hoidon avulla muistamaan ja tiedostamaan menneisyydessä ollut häiriövihe, autetaan häntä ymmärtämään hänelle tyypillisen stressitilanteen syntyyn vaikuttavat syyt. Mahdollisesti jo lapsena tapahtunut asia ymmärretään nyt aikuisen näkökulmasta uudessa valossa. Tämä oivaltaminen vapauttaa ja poistaa 'lukon' keholta ja oireella on mahdollisuus parantua, kun sen syy löydetään.

Missä tahansa elämänkaariviheessa voi tapahtua häiriytymistä. Traumaattinen tapahtuma voi olla luonteeltaan fyysinen tai psyykkinen, tapaturma tai voimakas henkinen trauma. Tuo trauma, häiriö, jää keholle muistiin eri vyöhykejärjestelmiin ja näkyy usein ongelmina ihmisen myöhemmässä elämässä. Ihminen jää ikäänkuin jumiin siihen elämänvaiheeseen, jossa trauma on syntynyt. Häiriö oireilee eri tavoin joko fysiologisella, emotionaalisella tai mentaalisella tasolla tai sitten osalla/kaikilla näistä.

'Tunnevyöhyketerapia on tehokas keino löytää itsensä, auttaa ihmistä itse hoitamaan omia tunne-elämän ongelmiaan sekä niistä johtuvia fyysisiä vaivoja ja elämänkriisejä'

Vauvat ja leikki-ikäiset / koululaiset / nuoret - hyvänolon vyöhyketerapiat

VASTASYNTYNEET - VAUVAT 0 - 1 v

Vauvaa voidaan hoitaa vyöhyketerapeuttisesti vaikka heti syntymän jälkeen ja auttaa näin vauvaa toipumaan syntymän aiheuttamista rasituksista ja mahdollisista lihasjännityksistä sekä rasakausaikana ja/tai syntymän yhteydessä ilmenneiden ongelmien tuomista traumoista.  Pehmeä ja hellävarainen koko kehon hoito, josta apua mm. koliikkivaivoihin, unihäiriöihin, vatsaongelmiin, ummetukseen.. Hoito tehdään vauvan ehdoilla rauhalliseen tahtiin, aikaa myös imetykselle. Saat myös neuvontaa, miten voit kotioloissa itse auttaa vauvaasi hieronnan avulla.

LEIKKI-IKÄISET 2 - 6 v

Vyöhyketerapia sopii myös leikki-ikäisille erilaisten vaivojen hoitoon. Tavallisinta on hakea apua mm. tulehduskierteisiin tai vatsaongelmiin, mutta myös levottomuuteen, unihäiriöihin, ylivilkkauteen, erilaisiin pelkoihin jne.. Hoito tehdään lapsen ehdoilla rauhalliseen tahtiin koko keholta hoitaen.

KOULULAISET  7 - 12 v

Kouluikäisillä voi ilmetä saman tyyppisiä ongelmia kuin leikki-ikäisilläkin (unihäiriöitä, vatsa/suolisto-ongelmia, tulehduskierteitä ym..). Lisäksi koulun myötä elämään alkavat tulla mukaan myös yhteisöön (koulu, harrastukset) ja kavereihin liittyviä asioita. Koko kehon vyöhyketerapialla voidaan auttaa myös kouluikäistä monin eri tavoin, tasapainottaa kehon toimintoja ja purkaa lihasjännityksiä ja mahdollisia koulun ja harrastusten mukanaan tuomia jännityksiä.

NUORET 13 - 15 v

Koko kehon vyöhyketerapialla voidaan auttaa nuorta monin eri tavoin, mm. tasapainottaa kehon toimintoja ja purkaa lihasjännityksiä ja mahdollisia koulun ja harrastusten mukanaan tuomia jännityksiä. Yläkouluikäisillä ajankohtaisiksi tulevat myös itsenäistymis pyrkimykset sekä tulevaisuuteen tähtäävät suunnitelmat, sekä näihin liittyvät pelot. Alkava teini-ikä tuo mukanaan omat tunnekuohut, silloin kehoa avaamalla vyöhyketerapeuttisesti nuori voi päästä helpommin kosketuksiin myös oman tunnemaailmansa kanssa.

 

 

Hetken pysähdys

Selän, pään sekä käsien kokonaisvaltainen ja rentouttava vyöhyketerapeuttinen käsittely. Lievittää stressiä ja lihasjännityksiä keskellä arjen kiireitä. Miellyttävä tapa helliä itseään tai vaikka läheisiään lahjakortin avulla.

Intialainen päähieronta

Hartia- ja päähieronnan yhdiselmä, joka aktivoi tehokkaasti kehon rauhoittumisjärjestelmää ja nostaa pintaa levollisuutta purkaen jännitystä jastressiä. Voit istahtaa tuoliin hierontaan vaikka kesken työpäivän ja saada uutta virtaa kehoon ja mieleen.

Päähieronta -menetelmä yhdistää loistavasti tuhatvuotisen pään hierontaperinteen sekä stressialttiin niska-hartiaseudun hieronnan. Menetelmää voisi kuvata ehkä osuvammin stressipesuksi sen nopeasti stressiä purkavan vaikutuksen perusteella. Eksoottisesta, intialaisen päähieronnan nimellä tunnetusta nimityksestä huolimatta kyse on länsimaiseen elämäntapaan sopivasta, yksinkertaisesta ja rauhoittavasta hieronnasta, joka laukaisee stressiä ja helpottaa sen aiheuttamia oireita.

Lähde: Satu Pusa/Voimapaikka